Προπτυχιακά

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χαιρετισμός και οδηγίες του Προέδρου του Τμήματος Αν. Καθηγ. Μιχαήλ Παρούση για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022/23 Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, Σας χαιρετώ και σας εύχομαι μια δημιουργική και παραγωγική ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς υγειονομικές δυσκολίες, λειτουργικά προβλήματα και εθνικές και διεθνείς πολιτικές και οικονομικές επιπλοκές. Συγχαρητήρια στις και στους πρωτοετείς μας για την επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Εύχομαι σε όσους επέλεξαν συνειδητά το Τμήμα να υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες τους και σε όσους εντάχθηκαν σε αυτό βάσει του συστήματος των επιλογών της δέσμης τους να βρούν μια ακαδημαϊκή στέγη που θα τους εκπλήξει για την ποιότητα, σοβαρότητα και σημασία της για τη διαμόρφωση όχι μόνο των συνθηκών εξασφάλισης του επαγγελματικού πτυχίου τους, αλλά πολύ περισσότερο των συνθηκών αυτοκατανόησης της ύπαρξής τους. Το Τμήμα μας αναπτύσσει συνεχώς το ακαδημαϊκό δυναμικό του με την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, αναπληρώνοντας έτσι τις αναμενόμενες αποχωρήσεις συναδέλφων, εμπλουτίζει τις υποδομές του σε βιβλία, ψηφιακά μέσα εργασίας και αίθουσες διδασκαλίας. εξελίσσει τις εθνικές και διεθνείς συνεργασίες του και βελτιώνει τη θέση του στον ακαδημαϊκό χάρτη. Η ενεργή συμμετοχή σας στις παραδόσεις, στα εργαστήρια και στις ομάδες ανάγνωσης και ανάλυσης φιλοσοφικών κειμένων είναι πολύ σημαντική για όλους τους διδάσκοντες και......

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_2003 “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝ.ΦΙΛΟΣ.ΚΕΙΜ. Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ”

Οι φοιτητές/τριες  που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα έως και το ακαδ. έτος 2020-2021 και οφείλουν το  υποχρεωτικό μάθημα του  2ου έτους γ΄εξαμήνου PHS_2003 “Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων Ι: Αρχαία φιλοσοφία” κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων δηλώνουν το μάθημα του προγράμματος σπουδών τους  δηλαδή το PHS_2003 (όποια ομάδα επιθυμούν) και παρακαλουθούν με τις υποχρεώσεις του (απουσίες-εξέτασεις) το μάθημα  PHS_1.3 “Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων” α’ εξαμήνου του νέου προγράμματος σπουδών. Από τη Γραμματεία..

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5074 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ε’& Ζ’ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:PHS_5074 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν στις 12.10.2022. Ως τόπος διεξαγωγής του μαθήματος ορίζεται η ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΛΓΑ ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ, στο κτήριο γραφείων του Τμήματος Φιλολογίας, απέναντι από το κτήριο του Τμήματος Φιλοσοφίας Κ35. Ο Διδάσκων Μιχαήλ Παρούσης..

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PHS_5007 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ε’ &Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: PHS_5007 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν στις 11.10.2022. Θα εκδοθεί νεα ανακοίνωση σχετικά με την αίθουσα διεξαγωγής του μαθήματος. O Διδάσκων Μιχαήλ Παρούσης..

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΣ (που δεν εμφανίζεται διδάσκων/σα)

Για την έναρξη των κάτωθι μαθημάτων του ΠΠΣ   υποχρεωτικών PHS_3.2 “Αριστοτέλης” γ’ εξαμήνου 2ου έτους PHS_5012 ” Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική ΙΙ” ε’εξαμήνου 3ου έτους   και επιλογής του ε’ και του ζ’ εξαμήνου  3ου και 4ου έτους PHS_5029 “Ειδικά θέματα Νεότερης Φιλοσοφίας ΙΙ” PHS_5055 “Ειδικά θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας Ι” PHS_5076 “Ειδικά θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας ΙΙΙ”   θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση   Από τη Γραμματεία  ..

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ PHS_3002 “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΙ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ” ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΕΤΟΥΣ

Το μάθημα  με κωδικό PHS_3002  “Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων ΙΙ : Νεότερη φιλοσοφία” του ε’ εξαμήνου χωρίζεται σε ομάδες για τους φοιτητές/τριες του 3ου έτους ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ Α : Διδ. Ε. Μυλωνάκη από Αβραμόπουλος Μιχαήλ- Κων/νος   έως Κασάρα Χριστίνα ΟΜΑΔΑ Β : Διδ. Κ. Ρασπίτσος από Κατακάλου Ελένη έως Ορφανός Περικλής ΟΜΑΔΑ Γ : Διδ. Π. Κόντος από Παθιάκης-Νόβης Μιχαήλ έως Ψαρράκου Κων/να   Από τη Γραμματεία..

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ PHS_3.1 “ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ” ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β’ ΕΤΟΥΣ

Το μάθημα  με κωδικό PHS_3.1  “Νεότερη Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων” του γ’  εξαμήνου χωρίζεται σε ομάδες για τους φοιτητές/τριες του β’ έτους ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ Α : Διδ. Μ. Μιχάλσκι από Αδάμη Ευδοκία έως Καρκούλη Μαρία ΟΜΑΔΑ Β : Διδ. Μ. Μιχάλσκι από Καρρά Πολύμνια έως Νίκου Μαρίνα ΟΜΑΔΑ Γ : Διδ. Κ. Ρασπίτσος από Νιώτη Βασιλική έως Χατζηχρονόγλου Αλεξάνδρα   Από τη Γραμματεία..

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ PHS_1.3 “ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ” ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α’ ΕΤΟΥΣ

Το μάθημα  με κωδικό PHS_1.3  “Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων” του α’ εξαμήνου χωρίζεται σε ομάδες για τους φοιτητές/τρις του α’ έτους ως κάτωθι: ΟΜΑΔΑ Α : Διδ. Π.Κόντος από Αγγελοπούλου έως Καρούντζου ΟΜΑΔΑ Β : Διδ. Ι. Δημητρακόπουλος από Κασάνου έως Παναγοπούλου ΟΜΑΔΑ Γ : Διδ. Χ. Ταμπάκης από Πανταζοπούλου έως Χουντάση   Από τη Γραμματεία  ..