Έναρξη μαθήματος “Τεχνολογίες Πληροφορικής για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες”

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Πέμπτη,  05/10 /2023 και ώρα 11.00-13.00 στην αίθουσα Κ21.

Σταύρος Αθανασόπουλος