Ανακοινώσεις

ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙΙ:Εισαγωγή στη Φαινομενολογία της αντίληψης: το πράγμα και το έργο τέχνης”

To μάθημα  δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23.3.2016 και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 21.3.2016 ώρα 18.00 μμ-21.00μμ αίθουσα ΑΠ2  και την Τετάρτη 30.3.2016 και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 1.4.2016 ώρα 9.00πμ-12.00μ αίθουσα ΑΠ2 Η Διδάσκουσα Φ.Βασιλείου..

Aνακοίνωση για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων

Σύμφωνα με το Προτπυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών το εργαστήριο που συναρτάται με το υποχρεωτικό μάθημα του Β´ έτους «Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων» είναι υποχρεωτικό για τους φοιτητές όλων των ετών (Β´- Γ´-Δ´ ), με έτος εισαγωγής από το 2012-2013 και εφεξής...

Ματαίωση του μαθήματος «Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων»

Το μάθημα «Επεξεργασία Φιλοσοφικών Θεμάτων» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3.3.2016, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε ημερίδα. Θα οριστεί αναπλήρωσή του με επόμενη ανακοίνωση. Το μάθημα «Καντ» θα πραγματοποιηθεί κανονικά...

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (Β’ ΕΤΟΥΣ)

Το «Εργαστήριο Επεξεργασίας Φιλοσοφικών Θεμάτων” θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2/3/2016.Θα δημιουργηθούν τρεις ομάδες των φοιτητών/τριών οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς...

Εξετάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης για επί πτυχίω φοιτητές

Το μάθημα του κ. Ι. Καμαριανού «Κοινωνικοποίηση» θα εξεταστεί την Τρίτη 9/2, 9:00-12:00, στην αίθουσα Τ 12. Τα μαθήματα της κ. Θ. Νιφτανίδου «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ» και «Εισαγωγή στην θεωρία της λογοτεχνίας» θα εξεταστούν την Πέμπτη 11/2, 12:30-15:30, στην αίθουσα Τ 17...

Αναπληρώσεις μαθήματος Εργαστηρίου Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων

Την τελευταία εβδομάδα πριν την εξεταστική (κενή εβδομάδα) θα γίνουν οι εξής αναπληρώσεις του μαθήματος: Δευτέρα 11/01/2016, 16:00-19:00, αίθουσα ΑΠ 2 Τρίτη 12/01/2016 10:00-13:00, αίθουσα ΑΠ 4 Τετάρτη 13/01/2016 14:00-17:00, αίθουσα ΑΠ 2..