ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σας παρακαλούμε την αίτηση και τα δικαιολογητικά να τα στέλνετε και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος

philosophy@upatras.gr

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα που η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή

από 8.8.2022 έως 19.8.2022 μπορείτε να αποστείλετε την υποψηφιότητα σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος ή

να την καταθέσετε στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών στο α΄ κτήριο και

από την Δευτέρα 22.8.2022 η κατάθεση της θα γίνεται στην Γραμματεία του Τμήματος 

Από τη Γραμματεία

Blog Attachment