ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΕΙ-ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-23

 

Α)  Δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις θα γίνουν:

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ
 • Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών
 • Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά
 • Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά

 

Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα :

 1. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι
 2. Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία
 3. Αρχαία Φιλοσοφία Εργαστήριο ανάγνωσης φιλοσοφικών κειμένων

 

Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι :

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ι

Ύλη:

 • Εrnst, Gerhard, Σκέψου σαν φιλόσοφος: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία σε επτά ημέρες, μτφρ. Κ. Σαργέντης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Ηράκλειο Κρήτης, 2017. (κεφ. 4, 5 & 6, σσ. 117-200)
 • Searle, John N., Νους, εγκέφαλος και επιστήμη, μτφρ. Κ. Χατζηκυριακού, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης: Ηράκλειο Κρήτης, 1999. (κεφ. 1,2 & 6: σσ. 7-40 & 93-108)

 

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
    Ύλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John Locke

[Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV & Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.]
Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία

 • Κιτρομηλίδης, Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Νομική Βιβλιοθήκη: Αθήνα,

2016.

 • Στυλιανού, Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις: Αθήνα, 2006

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΏΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ύλη: Πλάτων, Φαίδων

Βιβλιογραφία:

 • Bormann, Karl, Πλάτων, μτφρ. Ι. Καλογεράκος, Καρδαμίτσα: ΑΘήνα, 2006 [σς.131-174]
 • White, Nicholas, Ο Πλάτων για τη γνώση και την πραγματικότητα, μτφρ. Χ. Γραμμένου, Gutenberg: Αθήνα, 2012 [σς. 105-138]

Δ)        Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται στο β’ εξάμηνο σπουδών (Α΄ έτος).

 

Ε)        Οι εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και υπερδιετούς κύκλου σπουδών θα γίνουν ταυτοχρόνως και με τα ίδια θέματα εξετάσεων από τους ίδιους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.

 

ΣΤ)     Ως χρόνος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα ορίζονται οι τρεις (3) ώρες.

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.