ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν βελτίωση βαθμού μαθήματος στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου

μπορούν να στείλουν το αίτημα τους με τον τίτλο “Βελτίωση βαθμού”

στο email της Γραμματείας philosophy@upatras.gr

από 22.7.2022 έως και 26.8.2022

στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός  και ο τίτλος του μαθήματος

Η βελτίωση βαθμού αφορά μάθημα

  • Υποχρεωτικό Φιλοσοφίας ή Υποχρεωτικό Αλλου Επιστημονικού Πεδίου ή Επιλογής Φιλοσοφίας

το οποίο διδάσκεται από διδάσκοντα του Τμήματος Φιλοσοφίας ή του Πανεπιστημίου Πατρών και

  •  Επιλογής Αλλου Επιστημονικού  Πεδίου

το οποίο διδάσκεται από διδάσκοντα του Τμήματος Φιλοσοφίας

και  έχει δηλωθεί και εξεταστεί επιτυχώς

σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2021-2022) 

 

Από τη Γραμματεία