Ημερίδα: “Authors meet critics sessions 1: Aristotle’s Περί γενέσεως καί φθοράς”