Ερευνητικό Σεμινάριο: Ιωάννης Παπαχρήστου: η θεωρία του impetus στον Θεμίστιο και τον Φιλόπονο

7 Ιουνίου 2017
Ερευνητικό Σεμινάριο: Ιωάννης Παπαχρήστου: η θεωρία του impetus στον Θεμίστιο και τον Φιλόπονο

Ιωάννης Παπαχρήστου