Ερευνητικό σεμινάριο: Διάλεξη Χρήστου Τερέζη με τίτλο «Προσεγγίσεις πάνω στο επιστημονικό και φιλοσοφικό σύστημα του Δημόκριτου». Τρίτη 24 Απριλίου, 8:00 μμ., Αναγνωστήριο Τμήματος Φιλοσοφίας.

24 Απριλίου 2018
Ερευνητικό σεμινάριο: Διάλεξη Χρήστου Τερέζη με τίτλο «Προσεγγίσεις πάνω στο επιστημονικό και φιλοσοφικό σύστημα του Δημόκριτου». Τρίτη 24 Απριλίου, 8:00 μμ., Αναγνωστήριο Τμήματος Φιλοσοφίας.