Διάλεξη: “Μεταηθική και κανονιστικός λόγος : Έλεγχος και δικαιολόγηση των ηθικών κρίσεων”

18 Μαΐου 2011

Διάλεξη: “Μεταηθική και κανονιστικός λόγος : Έλεγχος και δικαιολόγηση των ηθικών κρίσεων”

Ομιλητής: Στέφανος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής