Διάλεξη: “Η συγχώρηση και το ασυγχώρητο στον Jacques Derrida: προς μια υπερ-ηθική της ετερότητας”

15 Μαΐου 2013

Διάλεξη: “Η συγχώρηση και το ασυγχώρητο στον Jacques Derrida: προς μια υπερ-ηθική της ετερότητας”

Ομιλητής: Ευτύχης Πυροβολάκης, Τμημα Φιλοσοφίας, Παν. Πατρών