Τμήματα Εργαστηρίου Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ: Νεότερη Φιλοσοφία (τριτοετείς).

Τα Τμήματα του ΕΑΦΚ ΙΙ (τριτοετείς) χωρίζονται ως εξής:

Α1 Μελιγκώνης – Προβελεγγίου (Μιχάλσκι, Πέμπτη 12-15, ΑΠ2)

Α2 Ραδαίου – Ψαροπούλου (Μιχάλσκι, Παρασκευή, 13-16, Αίθουσα Βαρτζιώτη)

 

Β1 Αδάμης – Ζήνδρος (Ρασπίτσος, Δευτέρα, 9-12, Κ21)

Β2 Ζολώτα – Μέγαρη (Ρασπίτσος, Τρίτη, 9-12, ΑΠ4)

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να εγγραφούν άμεσα στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τάξεις των Εργαστηρίων.