ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΠΣ 17.12.2021

 

Για να δείτε του συμμετέχοντες στην ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών/τριών

που θα πραγματοποιηθεί στις 17.12.2021 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ πατήστε εδώ

 

Από την Γραμματεία

Blog Attachment