ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το υποχρεωτικο μάθημα Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία θα προσφερθεί από το νέο μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Δρ. Μιχάλη Σκομβούλη.
Ειδικό αντικείμενο των παραδόσεων θα είναι “Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός”.
Το eclass του μαθήματος με τίτλο “Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία: Φιλελευθερισμός και Σοσιαλισμός” έχει δημιουργηθεί. Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να το δηλώσουν να εγγραφούν και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα.
Μ. Σκομβούλης