Συμπόσιο: “Aristotle’s De Generatione et Corruptione”

Aristotle's De Generatione et Coruptione 21-23Jan2011.jpg21 – 23 Ιανουαρίου 2011

Συμπόσιο: “Aristotle’s De Generatione et Corruptione”

Διοργανωτές: Norwegian Institute at Athens, Dept. of Philosophy, University of Patras

Program >>


Conference Program

Friday 21.1
18.00-20.00 Panos Dimas (University of Oslo) De Generatione et Corruptione II. 9
Saturday 22.1
09.30-11.30 S. Stavrianeas (University of Patras) De Generatione et Corruptione II. 9
12.00-14.00 Vassilis Klafas (Aristotelian University) De Generatione et Corruptione II. 10
18.00-20.00 Spyros Rangos (University of Patras) De Generatione et Corruptione II. 10
Sunday 23.1
09.30-11.30 Nikolas Pilavachis De Generatione et Corruptione II. 9
12.00-14.00 Spyros Benetatos (University of Patras) De Generatione et Corruptione II 11