Σχετικά με το Εργαστήριο Λογικής

Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, στο Εργαστήριο Λογικής είναι υποχρεωτική η παρουσία μόνο των πρωτοετών φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες άλλων ετών που το οφείλουν μπορούν να εξεταστούν στο μάθημα Λογική κανονικά, ανεξάρτητα από την παρακολούθηση του εργαστηρίου. Αυτονόητο είναι πως μόνο οι φοιτητές/τριες που το παρακολουθούν και άρα έχουν παραδώσει ασκήσεις, μπορούν να βαθμολογηθούν από το εργαστήριο.