ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 12ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 12ης Δεκεμβρίου 2023

υποβάλλουν, αποκλειστικά και μόνο, στον σύνδεσμο eservice.upatras.gr  “Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών”

αναρτώντας συνημμένα αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας (2 όψεις), όσοι έχουν ήδη αιτηθεί

περάτωση σπουδών δεν χρειάζεται να αναρτήσουν την αστυνομική ταυτότητα

από 30.10.2023 έως και  12.11.2023

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα προχωρούν σε ορκωμοσία.

για να δείτε το πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας και τις οδηγίες

πατήστε πάνω > ΔΔΣΕ- Επί της διεξαγωγής τελετών ορκωμοσίας Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023

Επίσης, με την αίτηση ορκωμοσίας μπορούν να κάνουν εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών

στην ιστοσελίδα https://alumni.upatras.gr/ ή να ανεβάσουν συνημμένα με την αίτηση για ορκωμοσία

την Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων

Blog Attachment