ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 27ης  Ιουλίου 2023

να υποβάλλουν “Αίτηση Ορκωμοσίας”  αποκλειστικά και μόνο στον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/

ανεβάζοντας επίσης, συνημμένα φωτοτυπία και των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους

από την Παρασκευή 16.6.2023 έως και τη Δευτέρα 26.6.2023

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα προχωρούν σε ορκωμοσία.

 

Επίσης, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών

στην ιστοσελίδα https://alumni.upatras.gr/

ή να ανεβάσουν συνημμένα με την αίτηση για ορκωμοσία την Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος