Πρακτική Άσκηση

Ανακοίνωση για έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Όσοι φοιτητές πρόκειται να ξεκινήσουν ΠΑ 1/4/22 να έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τους στο ΓΠΑ έως 10/3/22. Πριν τα καταθέσουν να τα έχουν στείλει σκαναρισμένα στο xkosma@upatras.gr.