ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΛΙΟΥ

Παρατείνεται έως και την  Δευτέρα 3 Ιουλίου  2023 η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων για όσους/όσες φοιτητές/τριες  επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία της 27ης  Ιουλίου 2023  υποβάλλοντας “Αίτηση Ορκωμοσίας”  αποκλειστικά και μόνο στον σύνδεσμο

https://eservice.upatras.gr/

ανεβάζοντας επίσης, συνημμένα φωτοτυπία και των 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας τους

Αιτήσεις υποβάλλονται ακόμα και εάν δεν έχουν καταχωρηθεί όλοι οι βαθμοί των μαθημάτων.

Δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν της ανωτέρω και δεν θα γίνουν δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

 

Επίσης, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών

στην ιστοσελίδα https://alumni.upatras.gr/

ή να ανεβάσουν συνημμένα με την αίτηση για ορκωμοσία την Αίτηση Εγγραφής στο Δίκτυο Αποφοίτων

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος