ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕ 2021-22

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται 
μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, 
ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί 
την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022.
 
Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι για το Χειμερινό εξάμηνο 2021-22 δεν θα είναι δυνατή 
η διανομή συγγραμμάτων μέσω courier, καθώς δεν δύναται να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία 
εντός της προθεσμίας διανομής συγγραμμάτων. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν 
για την παραλαβή των βιβλίων μέσω σημείων διανομής, εφόσον ο εκδότης προχωρήσει με τη διαδικασία 
αντιστοίχισης σημείου διανομής μέχρι τις 29/12/2021. Διαφορετικά, θα απενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες επιλογές 
και οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν άλλη επιλογή συγγράμματος, μέχρι τις 14/01/2022.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν 
δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών 
δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από τον Εύδοξο