ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΘ.1ου ΕΤΟΥΣ PHS_1.3 “ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ”

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών οι ομάδες για το μάθημα PHS_1.3 “Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων” του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαμορφώνονται ως κάτωθι:

Α. Ομάδα Διδ. Μ.Μουζάλα

Από ΑΔΑΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ έως και ΚΑΣΤΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Β. Ομάδα Διδ. Ε.Περδικούρη

Από ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως και ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γ. Ομάδα Διδ. Β.Βεργούλη

Από ΟΧΤΑΡΑ ΝΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ έως και ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ