ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών/τριων για το Τμήμα Φιλοσοφίας θα διεξαχθεί την

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 στις 14.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο ΑΑ’ ισόγειο Α’ Κτιρίου Πρυτανείας