ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΠ: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αντιγόνη- Αλεξάνδρα Ντόκα

Ακαδημαϊκό Έτος: 2022-23