Ομοτιμοποίηση της καθηγήτριας Αικατερίνης Καλέρη Φλεβάρης 2021

Συγχαίρουμε την καθηγήτρια Αικατερίνη Καλέρη για την ομοτιμοποίησή της από τη Σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Πατρών.