ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘ.1ου έτους PHS_1.3 ΑΡΧΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. ΕΡΓΑΣΤ.ΑΝΑΓΝ.ΦΙΛ.ΚΕΙΜ.

Μετά την ολοκλήρωση εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών οι ομάδες για το μάθημα PHS_1.3 “Αρχαία Φιλοσοφία. Εργαστήριο Ανάγνωσης Φιλοσοφικών Κειμένων” του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαμορφώνονται ως κάτωθι:

Α. Ομάδα Διδ. Μ.Μουζάλα

Από ΑΔΑΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  έως και ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Β. Ομάδα Διδ. Ε.Περδικούρη

Από ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ έως και ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΠΗΓΗ

Γ. Ομάδα Διδ. Β.Βεργούλη

Από ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ έως και ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Από την Γραμματεία