Νέο MOOC: Το κακό. Μαθήματα ηθικής φιλοσοφίας. Απρίλιος 2021

Ξεκίνησε το νέο διαδικτυακό μάθημα του Π. Κόντου, διάρκειας 5 εβδομάδων, στην πλατφόρμα του mathesis :

https://mathesis.cup.gr/courses/course-v1:Philosophy+PHL5+21C/course/