Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Athens MA in Ancient Philosophy

Απρίλιος 2022

Με χαρά ανοικοινώνουμε ότι ιδρύθηκε νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: Athens MA in Ancient Philosophy. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στη βάση της συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων Τμημάτων: Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ), Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Κρήτη), Τμήμα Φιλοσοφίας και Πολιτικής Επιστήμης (ΑΠΘ) και το δικό μας Τμήμα Φιλοσοφίας. Θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβρη του 2023.