ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Από 8 Δεκεμβρίου έως και 12 Δεκεμβρίου 2021

οι επιτυχόντες, βάσει των αρχείων του Υπουργείου, θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος

http://eggrafes.upatras.gr

προκειμένου να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται και να αναρτήσουν  αποκλειστικά σε μορφή pdf, τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

  1. Ευκρινής φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο).
  3. Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ (μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση amka.gr/AMKAGR )
  4. Έγχρωμη Φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου

Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr , οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί.

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ Για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των δικαιολογητικών και εγγραφής τους στο τμήμα οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος

philosophy@upatras.gr

σκαναρισμένα την αίτησή τους καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή από το Υπουργείο για  έλεγχο από την Γραμματεία στο ανωτέρω χρονικό διάστημα

Τέλος οι φοιτητές να ζητήσουν από το τμήμα προέλευσης τη διαγραφή τους, διότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα και να την αποστείλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.