ΜΑΘΗΜΑ “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙΙ:Εισαγωγή στη Φαινομενολογία της αντίληψης: το πράγμα και το έργο τέχνης”

To μάθημα  δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 23.3.2016 και θα αναπληρωθεί την Δευτέρα 21.3.2016 ώρα 18.00 μμ-21.00μμ αίθουσα ΑΠ2

 και την Τετάρτη 30.3.2016 και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 1.4.2016 ώρα 9.00πμ-12.00μ αίθουσα ΑΠ2

Η Διδάσκουσα

Φ.Βασιλείου