Ματαίωση εκδήλωσης

Δυστυχώς , για λόγους υγείας, η συζήτηση με τον Στάθη Γουργουρή της 1ης Ιουνίου ματαιώνεται

Εκ μέρους της επιτροπής μεταπτυχιακού προγράμματος