Κριτική Θεωρία. Συνέχειες και ασυνέχειες μιας παράδοσης (Οκτώβριος 2023)

Κριτική Θεωρία. Συνέχειες και ασυνέχειες μιας παράδοσης (Οκτώβριος 2023)

Το συνέδριο θα διεξαχθεί 12-14 Οκτωβρίου 2023 στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεντρικός προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Alex Demirovic [Goethe-Universität Frankfurt].

Προσκαλούμε όλους και όλες τους ενδιαφερόμενους/νες να αποστείλουν σύντομη περίληψη της προτεινομένης εισήγησης (250-300 λέξεις) στο ntzanakis@soc.uoa.gr μέχρι και την 1η  Ιουλίου 2023. Οι εισηγήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τριάντα λεπτά, ενώ μπορούν να εντάσσονται στις κάτωθι ενδεικτικές θεματικές:

• Το πρόγραμμα της Κριτικής θεωρίας του
Max Horkheimer και η σχέση της με την
Διαλεκτική του Διαφωτισμού.

• Η σχέση της πρώτης γενιάς της Κριτικής
θεωρίας με την κλασική γερμανική
φιλοσοφία, την μαρξική κριτική της
πολιτικής οικονομίας, τη βεμπεριανή
κοινωνιολογία και την ψυχανάλυση.

• Το πρόγραμμα της Αρνητικής Διαλεκτικής
του Th. W. Adorno.

• Η κριτική θεωρία της τέχνης στους Th. W.
Adorno, Walter Benjamin, Leo Löwenthal
και Herbert Marcuse.

• H έννοια της τεχνικής και η κριτική του
εργαλειακού λόγου.

• Συνέχειες και ασυνέχειες μεταξύ της
χαμπερμασιανής θεωρίας του
επικοινωνιακού πράττειν και της πρώτης
γενιάς της Κριτικής θεωρίας.

• Θεωρία της αναγνώρισης (Axel Honneth).

• Κριτική των μορφών ζωής (Rahel Jaeggi).

• Νεομαρξιστική κριτική του καπιταλισμού
(Nancy Fraser).

• Κριτική των δικαιωμάτων (Christoph
Menke)

 

 

Blog Attachment