Ημερίδα – φιλοσοφικό εργαστήριο: F.W.J. SCHELLING ‘One Day with Joe’