Διεθνής Ημερίδα: “Η Επικαιρότητα της Πρακτικής Φιλοσοφίας του Ι. Kant”