Διεθνής Ημερίδα: “Η Επικαιρότητα της Πρακτικής Φιλοσοφίας του Ι. Kant”

Kant.jpg11 Μαΐου 2010

Διεθνής Ημερίδα: “Η Επικαιρότητα της Πρακτικής Φιλοσοφίας του Ι. Kant”

Διοργανωτές: Ανδρέας Μιχαλάκης, Ιόλη Πατέλλη

Program >>