Φροντιστήριο Φιλοσοφίας της Γλώσσας

Το Τμήμα Φιλοσοφίας προσφέρει κάθε εβδομάδα φροντιστήριο για το μάθημα Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (Φιλοσοφία της Γλώσσας), με διδάσκοντα μεταπτυχιακό υπότροφο του τμήματος. Για πληροφορίες παρακαλώ να συνδεθείτε στο eclass του μαθήματος.

Γ. Ζεϊμπέκης