Εξεταστική 21-25 Φεβρουαρίου 2022

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

όσοι/όσες δικαιούνται να συμμετάσχουν σε αυτή την κατ’ εξαίρεση εξεταστική έχουν ήδη συνεννοηθεί με τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες.

Εδώ αναφέρονται οι εξής εξετάσεις:

Α. Ντόκα, Δευτέρα 21.02, 11.00 (προφορικά)

Π. Κόντος, Δευτέρα 21.02, 12.00 (προφορικά, στο γραφείο του)

Ν. Τζανάκης, Δευτέρα 21.02, 12.30 (προφορικά, στο γραφείο του)

Σ. Αθανασόπουλος, Τρίτη 22.02, 11.00-13.00 (στο υπολογιστικό κέντρο)

Ο. Κατατζόγλου, Παρασκευή 25.02, 12.00 (στο γραφείο του)

Θ. Δημητράκος, Παρασκευή 25.02, 13.00 (ΑΠ 4)