Εξέταση Διπλωματικής εργασίας του κ. Κωνσταντίνου Αναστασόπουλου