Ματαίωση εκδήλωσης

Event Description

Δυστυχώς, για λόγους υγείας, η συζήτηση με τον Στάθη Γουργουρή της 1ης Ιουνίου ματαιώνεται

Εκ μέρους της επιτροπής μεταπτυχιακού προγράμματος

Built Process