ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ανακοίνωση

Ανακοινωνέται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές

και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει χορηγηθεί

κατά την εγγραφή από το Πανεπιστήμιο

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ερευνας ΠΠ