ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ 2021-23

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες στο ΠΜΣ 2021-23 να επιβεβαίωσουν την συμμετοχή τους

στο email της Γραμματείας philosophy@upatras.gr έως τις 10.10.2021

προκειμένου να εγκριθεί η αίτηση εγγραφής τους.

 

Εναρξη μαθημάτων 11.10.2021

 

Από την Γραμματεία