Εκλογή Νέου Μέλους ΔΕΠ: Θεόδωρος Δημητράκος Μάρτιος 2021

Ο κος Θεόδωρος Δημητράκος εξελέγη στο γνωστικό αντικείμενο: Αναλυτική Φιλοσοφία.

Τον συγχαίρουμε και τον περιμένουμε κοντά μας.