ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-23

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι η δήλωση συγγραμμάτων 
για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2022-23
θα ξεκινήσει με την δήλωση μαθημάτων, 3.11.2022, και η διανομή τους θα ολοκληρωθεί 23.12.2022
 
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους 
και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει 
κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
 
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών 
δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα. 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο 
Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).