ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι

οι δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2021-22 στο https://eudoxus.gr θα ολοκληρωθούν

την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και

η διανομή  συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2021-22  θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες  υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο Τμήμα  και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Από την Γραμματεία