Διεθνής Ημερίδα: “Φαινομενολογία της Διυποκειμενικότητας”

INtersubjectivity.jpg10 Απριλίου 2011

Διεθνής Ημερίδα:  “Φαινομενολογία της Διυποκειμενικότητας”

Διοργανωτής: Παύλος Κόντος

Program >>