Διεθνές Συνέδριο: “Kant: Making Reason Intuitive”

Making Reason INtuitive.jpg28 – 30 Μαΐου 2004

Διεθνές Συνέδριο: “Kant: Making Reason Intuitive”

Διοργανωτές: Κάκια Γουδέλη, Παύλος Κόντος, Ιόλη Πατέλλη

Program >>