Δεύτερη διάλεξη στο εσωτερικό σεμινάριο του Τμήματος Φιλοσοφίας, 1ος κύκλος

Τετάρτη, 06/112013, Αίθουσα Βιβλιοθήκης, 19.30