Αναβολή μαθήματος

Λόγω κωλύματος του διδάσκοντα Ν. Σουελτζή το μάθημα «Το ζήτημα της μνήμης: από τον Husserl στον Ricoeur (Ειδικά Θέματα Σύγχρονης Φιλοσοφίας IV)» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1/12/2021. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 21/12/2021.