Αναλυτική Μεταφυσική – σύνδεσμος για το διαδικτυακο μάθημα

To μάθημα Αναλυτική Μεταφυσική ξεκινά τη Δευτέρα 5 Οκτ, 6-9 μμ. Ο σύνδεσμος για το διαδικτυακο μάθημα είναι εδώ, και εδώ είναι το eclass στο οποίο είναι πλέον υποχρεωτική η εγγαφή.