Θέματα Γνωσιοθεωρίας, Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ, 28 και 29 Μαρτίου

Τα μαθήματα Θέματα Γνωσιοθεωρίας (επιλογής ΣΤ/Η εξαμήνων) και Αναλυτική Φιλοσοφία ΙΙ (υποχρ. Δ εξαμήνου) δεν θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Μαρτίου και θα αναπληρωθούν στις 6 και 7 Ιουνίου αντίστοιχα στις ίδιες ώρες. Ο διδάσκων, Ι. Ζεϊμπέκης